เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]84
102 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 28 ม.ค. 2565 ]21
103 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก [ 25 ม.ค. 2565 ]89
104 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 24 ม.ค. 2565 ]148
105 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]13
106 ให้คนพิการแจ้งความประสงค์รับสลาก [ 7 ม.ค. 2565 ]15
107 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]84
108 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 25 ธ.ค. 2564 ]84
109 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]110
110 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ้งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]73
111 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2564 ]71
112 โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]121
113 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 28 ต.ค. 2564 ]20
114 ประกาศผลการลดพลังงาน [ 21 ต.ค. 2564 ]114
115 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]72
116 การตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 30 ก.ย. 2564 ]81
117 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]63
118 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]72
119 กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 17 ส.ค. 2564 ]78
120 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]84
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13