เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 21 พ.ค. 2567 ]30
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]6
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลประจันตคาม พ.ศ2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯพ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]13
5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]15
6 การประเมินความเสียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 มี.ค. 2567 ]45
7 การอบรมนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 20 ก.พ. 2567 ]15
8 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่อง ประกาศการแต่งกายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 ก.พ. 2567 ]20
9 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy [ 2 ก.พ. 2567 ]7
10 ประกาศนโยบาย no gift policy [ 23 ม.ค. 2567 ]11
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงฯ66 [ 12 ม.ค. 2567 ]31
12 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
13 รายงานจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]25
14 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]23
15 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 พ.ย. 2566 ]8
16 ประกาศรับสมัครการแข่งันกีฬาวอลเลย์บอล [ 11 ต.ค. 2566 ]61
17 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
18 ผลการประเมิน ita ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
19 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 1 ต.ค. 2566 ]23
20 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 ก.ย. 2566 ]4
21 ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2566 ]19
22 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]27
23 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
24 ผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]2
25 ผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]2
26 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 ส.ค. 2566 ]7
27 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
28 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
29 ประกาศการประมูลราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารประชาสามัคคี (อปพร.) [ 4 ส.ค. 2566 ]26
30 การประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]6
31 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]0
32 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 28 มิ.ย. 2566 ]13
33 ประชาสัมพันธ์ลดการปล่อยมลพิษ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจกลดวิกฤตโลกร้อน [ 6 มิ.ย. 2566 ]8
34 ประชาสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ โรคไข้เลือดออก [ 26 พ.ค. 2566 ]5
35 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
36 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
37 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]3
38 ประกาศนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 15 พ.ค. 2566 ]15
39 ประกาศกำหนดพื้นที่สาธารณะของเทศบาลตำบลประจันตคามเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย [ 15 พ.ค. 2566 ]12
40 ประชาสัมพันธ์ สารฟอกขาว ในอาหาร [ 25 เม.ย. 2566 ]9
41 การประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]6
42 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 18 เม.ย. 2566 ]47
43 ประชาสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ เลือกซื้อไส้กรอก [ 18 เม.ย. 2566 ]7
44 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]35
45 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 4 เม.ย. 2566 ]23
46 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนปี66 [ 3 เม.ย. 2566 ]64
47 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]24
48 ประชาสัมพันธ์อันตราย...น้ำมันทอดซ้ำ [ 17 มี.ค. 2566 ]6
49 ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการ [ 15 มี.ค. 2566 ]21
50 ประชาสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ โรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มี.ค. 2566 ]11
51 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]27
52 ประกาศสถาเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันประชุมสมัยสาสมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 ก.พ. 2566 ]4
53 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯปี2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]34
54 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]6
55 ประกาศนโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ก.พ. 2566 ]12
56 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]25
57 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2566 ]40
58 ลานกีฬา/สนามกีฬาเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 26 ม.ค. 2566 ]35
59 ขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 24 ม.ค. 2566 ]23
60 ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติกต่อเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 19 ม.ค. 2566 ]46
61 ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลตรุษจีน [ 17 ม.ค. 2566 ]9
62 ให้คนพิการแจ้งความประสงค์รับสลากไปจำหน่าย [ 10 ม.ค. 2566 ]26
63 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด [ 6 ม.ค. 2566 ]39
64 ประกาศนโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด [ 6 ม.ค. 2566 ]39
65 ประชาสัมพันธ์การเผาขยะ [ 4 ม.ค. 2566 ]9
66 ประชาสัมพันธ์ infographics การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ลุกล้ำทางสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2566 ]17
67 การจัดทำทะเบียนพนักงานเทศบาลที่ได้รับโทษทางวินัย [ 28 ธ.ค. 2565 ]25
68 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
69 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯปี66 [ 23 ธ.ค. 2565 ]44
70 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]22
71 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลตำบลประจันตคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]22
72 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]45
73 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2565 ]22
74 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 พ.ย. 2565 ]28
75 ประชาสัมพันธ์รับโอน [ 7 ต.ค. 2565 ]10
76 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม การเผยแพร่งานโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
77 รายงานผลดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 ก.ย. 2565 ]15
78 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]18
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]17
80 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]69
81 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]79
82 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]14
83 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]12
84 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]12
85 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]12
86 ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ซอย 5 ชุมชนเมืองเก่า [ 30 มิ.ย. 2565 ]18
87 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ [ 30 มิ.ย. 2565 ]13
88 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]122
89 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 27 มิ.ย. 2565 ]27
90 มีการเข้าร่วมโครการหรือกกิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2565 ]16
91 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]13
92 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]12
93 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]39
94 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]35
95 สารฟอกขาว ในอาหาร [ 25 เม.ย. 2565 ]23
96 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]94
97 ห่วงใย ใส่ใจ เลือกซื้อไส้กรอก [ 18 เม.ย. 2565 ]30
98 ผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]92
99 อันตรายน้ำมันทอดซ้ำ [ 17 มี.ค. 2565 ]27
100 ห่วงใย ใส่ใจ พิษสุนัขบ้า [ 7 มี.ค. 2565 ]30
101 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2565 ]95
102 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]86
103 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]19
104 คู่มือส่งเสริมอาชีพ [ 4 ก.พ. 2565 ]17
105 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]84
106 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 28 ม.ค. 2565 ]22
107 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก [ 25 ม.ค. 2565 ]89
108 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 24 ม.ค. 2565 ]148
109 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]14
110 ให้คนพิการแจ้งความประสงค์รับสลาก [ 7 ม.ค. 2565 ]16
111 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]84
112 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 25 ธ.ค. 2564 ]85
113 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]111
114 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ้งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]73
115 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2564 ]71
116 โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]121
117 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 28 ต.ค. 2564 ]20
118 ประกาศผลการลดพลังงาน [ 21 ต.ค. 2564 ]114
119 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]73
120 การตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 30 ก.ย. 2564 ]82
121 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]63
122 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]72
123 กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 17 ส.ค. 2564 ]79
124 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]84
125 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]69
126 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]61
127 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยวิสาสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]63
128 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]69
129 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]112
130 หลักเกณฑ์เงื่อนไข คู่มือประชาชน และมาตรการต่างๆเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 21 พ.ค. 2564 ]66
131 ประกาศนโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 14 พ.ค. 2564 ]74
132 ประกาศกำหนดให้พื้นที่สาธารณะฯเป็นพื้นที่ปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย [ 14 พ.ค. 2564 ]83
133 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2564 ]63
134 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 3 พ.ค. 2564 ]69
135 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]61
136 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 29 เม.ย. 2564 ]66
137 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง [ 28 มี.ค. 2564 ]70
138 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 22 มี.ค. 2564 ]67
139 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มัสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 9 มี.ค. 2564 ]130
140 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 8 มี.ค. 2564 ]64
141 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่องกำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2564 ]11
142 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]71
143 ระกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]128
144 วินัยและการักษาวินัย [ 15 ม.ค. 2564 ]68
145 ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 6 ม.ค. 2564 ]65
146 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 6 ม.ค. 2564 ]102
147 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2564 ]75
148 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]66
149 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]67
150 มีมาตราการตรวจสอบดุลพิจนิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]62
151 เสริมสร้าวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2564 ]69
152 มาตราการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2564 ]62
153 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]76
154 แผนแม่บทIT [ 28 ธ.ค. 2563 ]70
155 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]71
156 เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2563 ]65
157 แจ้งผลการร้องเรียน [ 3 ธ.ค. 2563 ]69
158 ผู้บริหารแสดงเจตจำนง [ 19 พ.ย. 2563 ]68
159 โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2563 ]63
160 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 พ.ย. 2563 ]72
161 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง [ 3 พ.ย. 2563 ]91
162 ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]69
163 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตของผู้บริหาร [ 8 ต.ค. 2563 ]62
164 มาตรการแนวทางจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 8 ต.ค. 2563 ]65
165 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการในกรณีตรวจสอบพบการทุจริต [ 8 ต.ค. 2563 ]63
166 ประกาศเชิญชวนจำหน่ายสินค้าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนถนนคนเดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]71
167 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ถนนคนเดิน) [ 1 ต.ค. 2563 ]72
168 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]68
169 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]68
170 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563) [ 28 ส.ค. 2563 ]82
171 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 26 ส.ค. 2563 ]122
172 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 17 ส.ค. 2563 ]68
173 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]82
174 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [ 17 ส.ค. 2563 ]69
175 กำหนดหน่วยงานและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ส.ค. 2563 ]79
176 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]67
177 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร [ 23 ก.ค. 2563 ]132
178 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 25 มิ.ย. 2563 ]75
179 ประกาศคณะกรรมการจังหวัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]89
180 วินัยและการรักษาวินัย [ 10 มิ.ย. 2563 ]77
181 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]116
182 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]77
183 แนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามประมาลจริยธรรมของข้างราชการ [ 7 พ.ค. 2563 ]72
184 ประกาศยกย่องชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประจันตคาม ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏฺบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 24 เม.ย. 2563 ]68
185 เทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข [ 23 เม.ย. 2563 ]69
186 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และเรื่องการควบคุมและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]54
187 เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]61
188 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]57
189 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]51
190 ขอความความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 28 ก.พ. 2563 ]124
191 การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]127
192 ข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ [ 21 ก.พ. 2563 ]70
193 ตารางการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 17 ก.พ. 2563 ]73
194 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]69
195 รายงานสุนัข [ 17 ก.พ. 2563 ]71
196 รับสมัครการแข่งขันฟุตซอล [ 30 ม.ค. 2563 ]118
197 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 23 ม.ค. 2563 ]69
198 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 21 ม.ค. 2563 ]67
199 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 15 ม.ค. 2563 ]79
200 มาตราการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและต่อต้านธุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทางการรับแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 ม.ค. 2563 ]66
201 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]65
202 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 ม.ค. 2563 ]69
203 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 6 ม.ค. 2563 ]69
204 รับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น เทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]79
205 สนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรี [ 6 ม.ค. 2563 ]73
206 สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว [ 6 ม.ค. 2563 ]68
207 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2563 ]67
208 มาตราการการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2563 ]63
209 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 6 ม.ค. 2563 ]71
210 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]69
211 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2563 ]66
212 มาตราการสร้างจิตสำนึก [ 6 ม.ค. 2563 ]66
213 การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2563 ]71
214 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]68
215 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2563 ]73
216 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 6 ม.ค. 2563 ]67
217 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 6 ม.ค. 2563 ]71
218 การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2563 ]121
219 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 -2564 เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2563 ]71
220 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล [ 4 ธ.ค. 2562 ]74
221 ขอเชิญร่วมเดิน-วิงหนีหมอ ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ย. 2562 ]313
222 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 26 พ.ย. 2562 ]69
223 ประกาศ..ประกาศ..📣📣 ..โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ประชาชน ประเพณี ต้านยาเสติด ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]192
224 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนประเพณี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]72
225 ประกาศใช้แผนบริหารจัดารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]71
226 วันสตรีไทย [ 1 ส.ค. 2562 ]67
227 การประชาสัมพันธ์การให้นมแม่ [ 24 ก.ค. 2562 ]66
228 ครอบครัวอบอุ่น [ 24 ก.ค. 2562 ]68
229 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม [ 30 พ.ค. 2562 ]73
230 นำ้พริกหมู่สน [ 14 พ.ค. 2562 ]124
231 ปลาร้าแม่เเฉล้ม นกน้อย [ 14 พ.ค. 2562 ]119
232 เพื่อนใจวัยรุ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]72
233 กำหนดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]73
234 รู้จัก "โรคชิคุนกุนยา" [ 16 เม.ย. 2562 ]137
235 ไข้เลือดออก [ 14 มี.ค. 2562 ]92
236 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2562 ]76
237 สตรีดีเด่น [ 30 ม.ค. 2562 ]99
238 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 30 ม.ค. 2562 ]64
239 มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 9 ม.ค. 2562 ]67
240 ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสานต่อสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2562 ]68
241 ประกาศ มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2562 ]64
242 ประกาศ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 ม.ค. 2562 ]66
243 ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2562 ]73
244 ประกาศ มาตราการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 4 ม.ค. 2562 ]75
245 ประกาศ การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบทุจริต เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 4 ม.ค. 2562 ]69
246 ประกาศ คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]73
247 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 4 ม.ค. 2562 ]69
248 ประกาศ มาตราการการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ม.ค. 2562 ]65
249 ประกาศ แผนการเสริมสร้ามาตราฐานวินัย [ 4 ม.ค. 2562 ]65
250 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมส้รางมาตราฐาน [ 4 ม.ค. 2562 ]68
251 ประกาศ เารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 4 ม.ค. 2562 ]69
252 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 4 ม.ค. 2562 ]75
253 ลานกีฬา/สนามกีฬาเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 15 พ.ย. 2561 ]78