เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]11
82 ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ซอย 5 ชุมชนเมืองเก่า [ 30 มิ.ย. 2565 ]17
83 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ [ 30 มิ.ย. 2565 ]12
84 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]121
85 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
86 มีการเข้าร่วมโครการหรือกกิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2565 ]16
87 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]13
88 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]12
89 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]37
90 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]33
91 สารฟอกขาว ในอาหาร [ 25 เม.ย. 2565 ]23
92 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]92
93 ห่วงใย ใส่ใจ เลือกซื้อไส้กรอก [ 18 เม.ย. 2565 ]29
94 ผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]90
95 อันตรายน้ำมันทอดซ้ำ [ 17 มี.ค. 2565 ]27
96 ห่วงใย ใส่ใจ พิษสุนัขบ้า [ 7 มี.ค. 2565 ]30
97 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2565 ]87
98 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]85
99 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]15
100 คู่มือส่งเสริมอาชีพ [ 4 ก.พ. 2565 ]17
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13