เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]27
22 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
23 ผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]2
24 ผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]2
25 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 ส.ค. 2566 ]7
26 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
27 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
28 ประกาศการประมูลราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารประชาสามัคคี (อปพร.) [ 4 ส.ค. 2566 ]23
29 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]0
30 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 28 มิ.ย. 2566 ]13
31 ประชาสัมพันธ์ลดการปล่อยมลพิษ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจกลดวิกฤตโลกร้อน [ 6 มิ.ย. 2566 ]8
32 ประชาสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ โรคไข้เลือดออก [ 26 พ.ค. 2566 ]5
33 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
34 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
35 ประกาศนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 15 พ.ค. 2566 ]15
36 ประกาศกำหนดพื้นที่สาธารณะของเทศบาลตำบลประจันตคามเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย [ 15 พ.ค. 2566 ]12
37 ประชาสัมพันธ์ สารฟอกขาว ในอาหาร [ 25 เม.ย. 2566 ]9
38 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 18 เม.ย. 2566 ]45
39 ประชาสัมพันธ์ ห่วงใย ใส่ใจ เลือกซื้อไส้กรอก [ 18 เม.ย. 2566 ]7
40 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]34
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13