เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 23 ม.ค. 2563 ]59
142 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 21 ม.ค. 2563 ]57
143 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 15 ม.ค. 2563 ]65
144 มาตราการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและต่อต้านธุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทางการรับแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 ม.ค. 2563 ]54
145 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]55
146 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 ม.ค. 2563 ]59
147 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 6 ม.ค. 2563 ]58
148 รับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น เทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]67
149 สนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรี [ 6 ม.ค. 2563 ]61
150 สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว [ 6 ม.ค. 2563 ]58
151 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2563 ]57
152 มาตราการการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2563 ]52
153 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 6 ม.ค. 2563 ]59
154 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]57
155 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2563 ]54
156 มาตราการสร้างจิตสำนึก [ 6 ม.ค. 2563 ]56
157 การเสริมสร้างพฤติกรรมองค์กร เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2563 ]60
158 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]57
159 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2563 ]63
160 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 6 ม.ค. 2563 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10