เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 18 เม.ย. 2566 ]16
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]10
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนปี66 [ 3 เม.ย. 2566 ]26
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯปี2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]8
5 ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติกต่อเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 19 ม.ค. 2566 ]19
6 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด [ 6 ม.ค. 2566 ]6
7 ประกาศนโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด [ 6 ม.ค. 2566 ]5
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯปี66 [ 23 ธ.ค. 2565 ]14
9 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]23
10 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 พ.ย. 2565 ]7
11 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม การเผยแพร่งานโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]26
12 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]47
13 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]44
14 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]105
15 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]23
16 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]18
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]77
18 ผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]73
19 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2565 ]70
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9