เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติกต่อเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 19 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม การเผยแพร่งานโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
4 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]41
5 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]40
6 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]85
7 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]17
8 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]15
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]69
10 ผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]66
11 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2565 ]62
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]61
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]63
14 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก [ 25 ม.ค. 2565 ]66
15 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 24 ม.ค. 2565 ]99
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]63
17 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 25 ธ.ค. 2564 ]58
18 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]73
19 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ้งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]55
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2564 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8