เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร [ 23 ก.ค. 2563 ]117
122 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 25 มิ.ย. 2563 ]62
123 ประกาศคณะกรรมการจังหวัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]76
124 วินัยและการรักษาวินัย [ 10 มิ.ย. 2563 ]66
125 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]104
126 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]66
127 แนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามประมาลจริยธรรมของข้างราชการ [ 7 พ.ค. 2563 ]64
128 ประกาศยกย่องชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประจันตคาม ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏฺบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 24 เม.ย. 2563 ]60
129 เทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข [ 23 เม.ย. 2563 ]58
130 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และเรื่องการควบคุมและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]46
131 เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]50
132 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]48
133 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]43
134 ขอความความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 28 ก.พ. 2563 ]111
135 การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]111
136 ข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ [ 21 ก.พ. 2563 ]59
137 ตารางการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 17 ก.พ. 2563 ]61
138 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]59
139 รายงานสุนัข [ 17 ก.พ. 2563 ]59
140 รับสมัครการแข่งขันฟุตซอล [ 30 ม.ค. 2563 ]105
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10