เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แจ้งผลการร้องเรียน [ 3 ธ.ค. 2563 ]60
102 ผู้บริหารแสดงเจตจำนง [ 19 พ.ย. 2563 ]58
103 โครงการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2563 ]54
104 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 พ.ย. 2563 ]62
105 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง [ 3 พ.ย. 2563 ]77
106 ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]58
107 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตของผู้บริหาร [ 8 ต.ค. 2563 ]54
108 มาตรการแนวทางจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 8 ต.ค. 2563 ]53
109 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการในกรณีตรวจสอบพบการทุจริต [ 8 ต.ค. 2563 ]54
110 ประกาศเชิญชวนจำหน่ายสินค้าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนถนนคนเดิน [ 2 ต.ค. 2563 ]60
111 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ถนนคนเดิน) [ 1 ต.ค. 2563 ]63
112 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]55
113 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]54
114 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563) [ 28 ส.ค. 2563 ]69
115 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 26 ส.ค. 2563 ]110
116 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 17 ส.ค. 2563 ]57
117 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]68
118 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [ 17 ส.ค. 2563 ]56
119 กำหนดหน่วยงานและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 14 ส.ค. 2563 ]67
120 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]58
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10