เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ [ 28 ต.ค. 2564 ]5
62 ประกาศผลการลดพลังงาน [ 21 ต.ค. 2564 ]101
63 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]64
64 การตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 30 ก.ย. 2564 ]71
65 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]54
66 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]61
67 กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 17 ส.ค. 2564 ]69
68 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]63
69 ประกาศยกย่องพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคามให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]61
70 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]50
71 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยวิสาสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]54
72 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]61
73 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]104
74 หลักเกณฑ์เงื่อนไข คู่มือประชาชน และมาตรการต่างๆเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 21 พ.ค. 2564 ]55
75 ประกาศนโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 14 พ.ค. 2564 ]64
76 ประกาศกำหนดให้พื้นที่สาธารณะฯเป็นพื้นที่ปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย [ 14 พ.ค. 2564 ]68
77 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2564 ]55
78 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 3 พ.ค. 2564 ]59
79 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]53
80 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 29 เม.ย. 2564 ]56
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10