เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]5
22 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]51
23 การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 17 ส.ค. 2565 ]52
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]4
25 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]3
26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]3
27 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]3
28 ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ ซอย 5 ชุมชนเมืองเก่า [ 30 มิ.ย. 2565 ]6
29 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ [ 30 มิ.ย. 2565 ]2
30 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]111
31 การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด [ 27 มิ.ย. 2565 ]13
32 มีการเข้าร่วมโครการหรือกกิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2565 ]4
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]3
34 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]3
35 ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]26
36 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]22
37 สารฟอกขาว ในอาหาร [ 25 เม.ย. 2565 ]13
38 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]79
39 ห่วงใย ใส่ใจ เลือกซื้อไส้กรอก [ 18 เม.ย. 2565 ]16
40 ผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]77
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10