เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส 3) [ 30 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]36
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส 3) [ 31 ม.ค. 2566 ]39
5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]38
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]88
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส 3) [ 29 พ.ย. 2564 ]81
8 จดหมายข่าว กองคลัง งานผลประโยชน์ [ 12 พ.ค. 2564 ]75
9 ประกาศ เทศบาลตำประจันตคาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) [ 31 มี.ค. 2564 ]134
10 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2564 ]121
11 ูประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส 3) [ 30 พ.ย. 2563 ]73
12 โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 28 ต.ค. 2563 ]79
13 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓) [ 28 ส.ค. 2563 ]122
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่5 [ 29 ก.ค. 2563 ]82
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่6 [ 29 ก.ค. 2563 ]77
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่4 [ 23 ก.ค. 2563 ]77
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่3 [ 8 ก.ค. 2563 ]77
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่2 [ 18 มิ.ย. 2563 ]79
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่1 [ 15 มิ.ย. 2563 ]79
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส. 3) [ 30 เม.ย. 2563 ]73