เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
คุณธรรมจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]32
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]30
3 วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2564 ]29
4 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิด [ 15 มี.ค. 2564 ]42
5 นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 4 มี.ค. 2564 ]39
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส [ 4 มี.ค. 2564 ]63
7 มาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทางการรับแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น [ 25 ธ.ค. 2563 ]39
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]44
9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ม.ค. 2563 ]69
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม [ 6 ม.ค. 2563 ]41
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่๒/๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]38
12 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 21 ม.ค. 2562 ]655
13 มาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 21 ม.ค. 2562 ]39
14 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล [ 18 ม.ค. 2562 ]78
15 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล [ 18 ม.ค. 2562 ]40
16 ประกาศนโยบายคุณธรรม [ 18 ม.ค. 2562 ]49
17 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 18 ม.ค. 2562 ]39
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่๑/๒๕๖๒ [ 19 ต.ค. 2561 ]41