เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มี.ค. 2567 ]13
2 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 14 มี.ค. 2567 ]12
3 การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 19 ก.พ. 2567 ]12
4 การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 19 ก.พ. 2567 ]19
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ม.ค. 2567 ]16
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ม.ค. 2567 ]16
7 คำสั้่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ม.ค. 2567 ]12
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 พ.ย. 2566 ]9
9 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
10 การบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2566 ]26
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2566 ]30
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]32
13 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 31 มี.ค. 2566 ]43
14 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 2 มี.ค. 2566 ]45
15 คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 6 ก.พ. 2566 ]37
16 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]31
17 ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 ม.ค. 2566 ]31
18 ประมวลจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 ธ.ค. 2565 ]38
19 ประกาศ เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2565 ]30
20 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2565 ]19
21 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]28
22 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 14 ก.ย. 2565 ]35
23 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]82
24 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]84
25 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 มี.ค. 2565 ]85
26 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน [ 1 มี.ค. 2565 ]76
27 การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลใสสะอาด [ 1 มี.ค. 2565 ]82
28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]71
29 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]65
30 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]73
31 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]68
32 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]66
33 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]66
34 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]67
35 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 23 เม.ย. 2563 ]72
36 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 26 มี.ค. 2563 ]70
37 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]66