เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 มี.ค. 2567 ]7
2 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 14 มี.ค. 2567 ]7
3 การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 19 ก.พ. 2567 ]5
4 การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม [ 19 ก.พ. 2567 ]11
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ม.ค. 2567 ]9
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ม.ค. 2567 ]7
7 คำสั้่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ม.ค. 2567 ]6
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 พ.ย. 2566 ]3
9 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
10 การบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2566 ]22
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 7 เม.ย. 2566 ]25
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]27
13 แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 31 มี.ค. 2566 ]38
14 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 2 มี.ค. 2566 ]40
15 คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 6 ก.พ. 2566 ]33
16 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]26
17 ประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 ม.ค. 2566 ]28
18 ประมวลจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
19 ประกาศ เรื่องการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2565 ]26
20 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2565 ]12
 
หน้า 1|2