เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ประกาศตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าโพธิ์-เนินเป้า ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มี.ค. 2566 ]22
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี สายชุมชนบ้านน้อยพัฒนา- ชุมชนเมืองเก่า ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 30 พ.ย. 2565 ]24
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนประจันตราษฎร์ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]23
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า ซอย ๑ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]22
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตศิวบูรณ์ ซอย ๑, ศิวบูรณ์ ซอย ๒ , ศิวบูรณ์ ซอย ๓ , ราษฎรบำรุง ซอย ๔ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]22
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนน หน้าอำเภอประจันตคาม ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 27 พ.ค. 2565 ]20
7 การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ช่วงที่ 2 [ 8 มี.ค. 2565 ]73
8 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]72
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงงิ้ว - เลียบคลองประจันตคาม หมู่ที่ 5 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 20 ธ.ค. 2564 ]73
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าน้ำ [ 20 ธ.ค. 2564 ]75
11 ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระะบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [ 17 ธ.ค. 2564 ]66
12 ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระะบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [ 3 ธ.ค. 2564 ]66
13 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ชุดปราสาทมหัศจรรย์ พร้อมติดตั้ง [ 24 พ.ย. 2564 ]21
14 ประกาศการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ 13 ก.ย. 2564 ]113
15 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเจ้าพระยาบดินทร์ ซอย 2, ซอย 4 และถนนผะดุงราษฏร์ ซอย 1,ซอย 2 [ 26 เม.ย. 2564 ]64
16 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรางน้ำตลาดสดเทศบาล [ 2 เม.ย. 2564 ]65
17 ประกาศตรวจรับพัสดุรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร [ 8 มี.ค. 2564 ]77
18 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) หมู่ที่ 5 [ 18 ส.ค. 2563 ]157
19 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าโพธิ์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 [ 25 พ.ค. 2563 ]68
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 27 ม.ค. 2563 ]151
21 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 4 ธ.ค. 2562 ]99
22 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิรุท-บ้านลุงพล ถึงท่าโพธิ์ ซอย2,3 ชุมชนท่าโพธิ์ [ 15 พ.ย. 2562 ]59
23 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาจารย์ธัญญพร ชุมชนท่าน้ำ [ 2 ต.ค. 2562 ]667