เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั้งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบฯ [ 6 ก.พ. 2567 ]18
2 คำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน [ 10 มิ.ย. 2565 ]81
3 คำสั่งมอบหมายงาน [ 29 ธ.ค. 2564 ]105
4 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรักษาราชการ [ 5 ก.ค. 2564 ]67
5 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก [ 5 ก.ค. 2564 ]69
6 คำสั่งมอบหมายงาน ๒๕๖๔ [ 2 ก.ค. 2564 ]62
7 ประชาสัมพันธ์รับโอน [ 22 มิ.ย. 2564 ]70
8 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 8 มิ.ย. 2564 ]78
9 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มิ.ย. 2564 ]72
10 ประกาศกำหนดกองและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 8 มิ.ย. 2564 ]66
11 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 8 มิ.ย. 2564 ]120
12 อำนาจหน้าที่ของนายกฯ และการมอบหมายงาน [ 10 พ.ค. 2564 ]60
13 คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน เดือนกุมภาพันธ์ [ 3 ก.พ. 2564 ]63
14 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2563 ]85
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]62
16 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]64
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 /2 [ 24 ก.ย. 2563 ]97
18 คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]56
19 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) [ 19 พ.ค. 2563 ]67