เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือขั้นตอนการใช้บริการ e-service [ 3 เม.ย. 2567 ]5
2 คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 พ.ย. 2566 ]8
3 คู่มือขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร [ 7 พ.ย. 2566 ]9
4 คู่มือขอหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่ประกอบและสะสมอาหาร [ 7 พ.ย. 2566 ]10
5 ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้างดัดแปลงอาคารและรื้อถอน [ 13 พ.ค. 2564 ]88
6 คู่มือทะเบียนราษฎร์ [ 13 พ.ค. 2564 ]162
7 งานทะเบียนพานิช [ 13 พ.ค. 2564 ]121
8 แผนการจัดเก็บภาษี [ 13 พ.ค. 2564 ]71
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 (ยกเลิก) [ 1 ต.ค. 2563 ]66
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]70
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม ตลาดสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]69
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]70
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]66
14 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]68
15 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]71
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลประจันตคาม การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2563 ]74
17 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ [ 1 ต.ค. 2563 ]62
18 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]64
19 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]61
20 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]61
 
หน้า 1|2