เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค [ 20 เม.ย. 2566 ]21
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 19 ม.ค. 2566 ]30
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 ต.ค. 2565 ]22
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2565 ]27
5 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 12 เม.ย. 2565 ]79
6 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [ 12 เม.ย. 2565 ]75
7 กำหนดจำนวนวันลา และจำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]71
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]78
9 ประกาศหลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]61
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส [ 4 มี.ค. 2564 ]110
11 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี [ 30 ต.ค. 2563 ]23
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน [ 30 ก.ย. 2563 ]65
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]67
14 คำสั่งมอบหมายงานให้แก่รองนายกฯ [ 4 มี.ค. 2562 ]96