เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

- มีพื้นที่ 2,925 ไร่ หรือ 4.68 ตารางกิโลเมตร - อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 6 ตำบลหนองแก้ว ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 ,4 ตำบลประจันตคาม ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 1 (เกาะเสือ) ตำบลประจันตคาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 6 (โคกไข่เต่า) ตำบลประจันตคาม