เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขนมไทยน้ามาลี


ปลาร้าปลานิลทอดแม่สะเอื้อน

ขนมไทยป้าแจ่ม

แชมพูสมุนไพรของพ่อ
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD-111307170330909