เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
 


แผนชุมชน


ท่านนายกสุวิทย์ โชติรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ2565 ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 3 ชมชุน ได้แก่ ชุมชนศิวบูรณ์ ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์ และชุมชนท่าน้ำ ...เทศบาลตำบลประจันตคาม ขอขอบคุณในความมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชนทั้ง3ชุมชน ที่ได้เสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเทศบาลฯจะได้แก้ไขและสนองตอบความต้องการของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริงและจะสามารถพัฒนาเทศบาลของเราเป็นเทศบาลน่าอยู่และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-02-24
2024-02-15
2023-06-21
2023-06-13
2023-02-08
2023-02-02
2023-02-01