เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแบ่งงานมอบหมายงาน [ 10 มิ.ย. 2565 ]54
2 คำสั่งมอบหมายงาน [ 29 ธ.ค. 2564 ]68
3 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรักษาราชการ [ 5 ก.ค. 2564 ]43
4 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก [ 5 ก.ค. 2564 ]46
5 คำสั่งมอบหมายงาน ๒๕๖๔ [ 2 ก.ค. 2564 ]40
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน [ 22 มิ.ย. 2564 ]44
7 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 8 มิ.ย. 2564 ]45
8 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มิ.ย. 2564 ]46
9 ประกาศกำหนดกองและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 8 มิ.ย. 2564 ]42
10 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 8 มิ.ย. 2564 ]81
11 อำนาจหน้าที่ของนายกฯ และการมอบหมายงาน [ 10 พ.ค. 2564 ]42
12 คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน เดือนกุมภาพันธ์ [ 3 ก.พ. 2564 ]41
13 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2563 ]56
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]36
15 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]38
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 /2 [ 24 ก.ย. 2563 ]64
17 คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]37
18 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) [ 19 พ.ค. 2563 ]41