เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]64
2 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2564 ]61
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2564 ]63
4 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ีมีเหตุพิเศษ ดำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]97
5 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2563 ]62
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]109
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]98
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]59
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร [ 30 ก.ย. 2563 ]52
10 คำอธิบายแบบประเมิน (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]53
11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ [ 7 ก.ค. 2563 ]100
12 พจนานุกรมสมรรถนะ [ 7 ก.ค. 2563 ]103
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ก.ค. 2563 ]48