เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  นางสาวอารีรัตน์  ศรีเอี่ยมตระกูล  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(รก.ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
 

นางสาวอารีรัตน์  ศรีเอี่ยมตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวธิดารัตน์  บุญคง
นางสาวชาลิสา  ปิ่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ