เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองช่าง

 

  นายชล  จีระกุล
 
  นายช่างโยธาอาวุโส
รก.ผอ.กองช่าง
 นายชินศักดิ์  จิตรตรง
นางขวัญใจ  จันทรรัตนบุปผา นายประชัน   อ่อนศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

นายทวีโชค  มุ่งอาษา
นายช่างไฟฟ้า

นายณัฐพงษ์  พนมสืบ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายทองแดง  คัฒจันทร์
ช่างก่อสร้าง


นายขจรศักดิ์ ปัตตะสงคราม

พนักงานจ้าง