เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
 


กำจัดยุงลาย


ท่านนายกสุวิทย์ โชติรัตน์ พร้อมด้วยท่านเลขาสมนึก โชติรัตน์ และท่านรองปลัดประภาภรณ์ รักษาพล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเทศบาลตำบลประจันตคามร่วมกับ อสม.ในเขตเทศบาลร่วมเดินรณรงค์และแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งจัดให้มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั่วทั้งเขตเทศบาลในระว่างวันที่ 15-23 มิ.ย. 65

2023-06-21
2023-06-13
2023-01-31
2023-01-06
     No Gift Policy
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28
2022-07-25