เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
 


แผนชุมชน


ท่านนายกสุวิทย์ โชติรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ2565 ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 3 ชมชุน ได้แก่ ชุมชนศิวบูรณ์ ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์ และชุมชนท่าน้ำ ...เทศบาลตำบลประจันตคาม ขอขอบคุณในความมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชนทั้ง3ชุมชน ที่ได้เสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเทศบาลฯจะได้แก้ไขและสนองตอบความต้องการของแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริงและจะสามารถพัฒนาเทศบาลของเราเป็นเทศบาลน่าอยู่และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
2023-06-21
2023-06-13
2023-01-31
2023-01-06
     No Gift Policy
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28
2022-07-25