เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]2
2 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]56
3 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]45
4 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 มี.ค. 2565 ]58
5 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน [ 1 มี.ค. 2565 ]51
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลใสสะอาด [ 1 มี.ค. 2565 ]55
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]41
8 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]44
9 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]56
10 ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]42
11 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]42
12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]43
13 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]42
14 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 23 เม.ย. 2563 ]47
15 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 26 มี.ค. 2563 ]46
16 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]43