วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองประจันตคาม หมู่ที่ 2,5 ชุมชนท่าน้ำ,ชุมชนท่าโพธิ์ ตำบลประจันตคาม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 991.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,946.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1479 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดหาการแสดง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อของขวัญ ของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เช่าเต็นท์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)